Úvod Tlačové správy Správny tlak v pneumatikách

Správny tlak v pneumatikách

842
0
ZDIEĽAŤ

Všetky nové automobily predávané v EU musia byť od 1. novembra 2014 už povinne vybavené systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, ktorý je schopný vodiča varovať pri výraznom poklese tlaku v pneumatike. Zachovanie optimálneho tlaku je veľmi dôležitým faktorom z hľadiska bezpečnosti, ale aj ekonomiky prevádzky vozidla. Jazda na pneumatikách s nesprávnym hustením spôsobuje ich skoré a nerovnomerné opotrebovanie neodvratne vedúce k defektu. Čo teda zahrňujú testy pneumatík a monitorovanie tlaku?

Sú dva rôzne prístupy výrobcov k sledovaniu tlaku v pneumatikách – priamy a nepriamy. V prípade priameho systému ide o umiestnenie senzorov do každého kolesa, čo prakticky pre vodičov znamená, že pokiaľ vlastnia dve sady kolies – letné a zimné – nevyhnutne si musia aj na druhú sadu dokúpiť tieto senzory, čo sa premieta do zvýšenej ceny údržby vozidla. Výhodou je ale presnejšie meranie a viac dostupných informácii týkajúcich sa tlaku v pneumatikách. Pri testovaní a skúmaní úbytku tlaku je nutné overiť tiež plechové disky (v prípade, že ich používate), pretože sa môže stať, že pneumatika zle dolieha a zlyhalo tesnenie.

V prípade nepriameho systému, kde sa využíva ABS systém vozidla, ide v podstate o sledovanie počtu otáčok individuálneho kolesa, čiže ak dôjde k poklesu tlaku v niektorej z pneumatík, zákonite dochádza aj k zmene rýchlosti otáčania kolesa. Systém túto zmenu zaznamená a upozorní vodiča. Výhodou oproti priamemu monitorovaciemu systému je nižšia cena a možnosť použitia hocijakých kolies, bez nutnosti montovania ďalších senzorov. Priamy systém ale vyhráva v presnosti a množstve dostupných informácii zo systému. V situácii, kedy napríklad dôjde k simultánnemu poklesu tlaku vo všetkých pneumatikách, nepriamy systém situáciu vyhodnotí ako normálnu a vodiča neupozorní, lebo nedochádza k zmene rýchlosti otáčania jedného kolesa oproti ostatným, zatiaľ čo priamy systém upozorní na pokles konkrétnej hodnoty tlaku pod žiadanú úroveň. Známe sú aj časté prípady falošného hlásenia zníženého tlaku v pneumatike nepriamym systémom počas jazdy na mokrej alebo zasneženej vozovke.

Nevýhodou oboch systémov je príliš vysoká odchýlka tlaku (vyžadovaná zákonom) od normálnej hodnoty, čo v praxi nemusí predstavovať dostatočnú ochranu a cielené zvýšenie bezpečnosti. Preto sa aj odporúča manuálna kontrola tlaku v pneumatikách v pravidelných intervaloch, pred každou dlhšou jazdou a pri výrazných zmenách teploty (hlavne pri nástupe zimy). Dôležité je zmerať tlak v nezahriatych pneumatikách, keďže počas zahrievania vnútorný tlak zákonite narastá a skresľuje namerané hodnoty. Aj zimné pneumatiky vždy kontrolujte po určitom čase v pokoji, aby sa predišlo nepresnostiam. 

Šťastnú cestu a veľa bezpečných kilometrov.

Zdroj: tirerack.com

Foto: pneumatiky.sk