Úvod Technika a Internet Prečo je kalibrácia váhy dôležitá a ako sa realizuje?

Prečo je kalibrácia váhy dôležitá a ako sa realizuje?

202
0
ZDIEĽAŤ
Prečo je kalibrácia váhy dôležitá a ako sa realizuje?

Kalibráciu váh určených na obchodné, priemyselné alebo zdravotnícke využitie by sa mala realizovať minimálne raz do roka. Podľa slovenského metrologického ústavu je kalibrácia dôležitá pre ochranu spotrebiteľa, zdravia, majetku a životného prostredia. Čo vlastne kalibrácia je a ako sa realizuje?

Čo je kalibrácia

Každá váha môže mať odchýlky merania hmotnosti, ktoré je možné zistiť jedine kalibráciou váhy. Kalibrácia je dôležitá nielen v odvetviach, kde sa váha zisťuje na mikrogramy. Kalibrácia sa realizuje prevažne na pracovných meradlách. Žiadny zákon a ani norma neurčuje frekvenciu kalibrácie. Ako často bude kalibrácia robená závisí od pravidiel interných smerníc podniku, v ktorom sa pracovné váhy využívajú. Počas kalibrácie sa porovnáva skúšané meradlo t.j. váha s etalónom.

Kalibrácia nielen pre určené meradlá

Kalibráciu je nutné vykonávať na meradlách, ktoré sa označujú ako určené i neurčené.

Určené meradlá sú napríklad laboratórne váhy, váhy využívané v obchodných prevádzkach alebo váhy zdravotnícke. Určené váhy sa musia používať v prevádzkach, kde sa za vážený predmet platí. Nutnosť ich využitia zákon upravuje i pre odvetvia, ktoré majú vplyv na zdravie a bezpečnosť osôb alebo na ochranu majetku. Ak podnikáte v niektorom z uvedených odvetví, dávajte si pri kúpe váhy pozor na to, aby išlo o váhy určené. Týmto spôsobom sú váhy označené ešte pred uvedením na trh.

Neurčené meradlá sa kalibrujú preto, aby sa zistili odchýlky merania. Pre prevádzku je zisťovanie týchto odchýlok veľmi dôležité kvôli rozdielom v inventarizácii alebo spôsobom dávkovania. Pomocou kalibrácie odhalíte poškodenia váh, ich zastaranosť a nefunkčnosť.

Realizácia kalibrácie váh

Počas kalibrácie sa využívajú závažia rôznej váhy. Referenčné závažia sú postupne na váhe vymieňané. Zapisuje sa rozdiel medzi váhou závažia a stavom údajov na displeji váhy. Po kalibrácii sa všetky údaje zapíšu do kalibračného listu – výsledky kalibrácie a zaznamenané odchýlky. Pre správnosť meraní je dôležité mať k dispozícii overené referenčné závažia. Závažia poskytujú špecializované obchody, v ktorých si váhu zakúpite.

Tip na záver: Venovať pozornosť kalibrácii váh je cestou k eliminácii chýb pri vážení. Zanedbanie kalibrácie vedie k časovým a finančným stratám, stratíte tiež dôveru zákazníkov.