Úvod Technika a Internet Stýkač

Stýkač

365
0
ZDIEĽAŤ
Stýkače
Stýkače

TME je skratka pre Transfer Multisort Elektronik. Je to poľská spoločnosť predávajúci viac ako 500.000 elektronických dielov a súčiastok. Už 30 rokov spoluvytvára trh elektronických súčiastok. Hlavné sídlo firmy TME sa nachádza v Lodži v Poľsku, kde vznikla v roku 1990. Tu sú umiestnené moderné sklady, odkiaľ sú výrobky expedované do najrôznejších krajov a kútov sveta. Základom ich biznisu je rýchla a presná komunikácie so zákazníkmi. Majú založené spoločnosti po celom svete a hovorí 22 jazykmi. Webové stránky majú preložené do 26 jazykov. Rozsiahle zázemie disponuje úžitkovou plochou celkom 18 800 m². Väčšina ponúkaných položiek z katalógu je vďaka tomu okamžite skladom. Distribučné centrum dokáže tak odbaviť až 5 000 zásielok za deň.

Stýkač je zariadenie pre spínanie alebo rozopínanie elektrického spojenia. Stýkače sa používajú v ovládacích obvodoch, napr. ako riadiace stýkače pre stredné výkony. Zariadenie s väčším výkonom, napríklad motory, sú napájané cez výkonové stýkače. Stýkače a relé majú podobnú konštrukciu, princíp aj charakteristické parametre. Keď privedieme napätie na svorky cievky, vzniká magnetické pole. Kotva s pohyblivými kontaktmi je pritiahnutá. Stýkače sa rozdeľujú do tried podľa druhu prúdu a použitie. Príslušná kategórie musia byť na stýkačmi uvedená. Stýkače môžeme umiestniť aj na DIN lištu.

Mechanická životnosťou každého kusu udáva, koľkokrát je možné stýkač počas jeho životnosti zopnúť. Po tomto počte zopnutí už môžu byť vydreté mechanické časti stýkače – môže dochádzať k pomalšiemu zopnutie / odpadnutie kontaktov, k nedoliehaniu, vrčanie pod.

Podľa použitia rozlišujeme stýkače na výkonové a pomocné, podľa druhu spínaného prúdu na stýkače pre striedavý prúd (AC) a stýkače pre jednosmerný prúd (DC).Jednosmerný stýkač je rozdielny v cievke, ktorá je navinutá na magnetické jadro, ktoré má severný a južný pól. Striedavý stýkač má vinutia navinuté na plechy tvaru E a I. Pri popise stýkače, na schémach aj na skutočných stýkačov sa označujú: A1, A2 – svorky ovládacie cievky; NO (normal Open) pomocné kontakty spínacie; NC (Normal Closed) pomocné kontakty rozpínací.

Výkonové a pomocné stýkače

Sú to tzv. prúdový chránič. Prúdové chrániče su zariadenie, ktoré chránia proti zemným poruchovým prúdom. Jeho zmyslom je zabrániť zásahu elektrickým prúdom pri porušení izolácie alebo pri náhodnom priamom dotyku častí pod napätím. Pri poruche elektrického obvodu pomáha tiež predísť vzniku požiaru. U stýkačov sú hlavné prúdové kontakty spínacie. Pomocné kontakty sú spínacie alebo rozpínacie.

Tento prístroj nepotrebuje žiadnu zložitú údržbu. Pri 500 zopnutiach za hodinu a prevádzky 8 hodín denne sa odporúča kontrola funkcie stýkače raz za rok. Doba údržby stýkačov sa väčšinou stanoví podľa namáhania a podľa životnosti udávanej výrobcom.