Úvod Financie a ekonomika Poskytovanie služieb v zahraničí – DPH tipy a rady

Poskytovanie služieb v zahraničí – DPH tipy a rady

2234
0
ZDIEĽAŤ

Vo všeobecnosti môžeme podľa zákona rozdeliť služby na štandardné a elektronické. V princípe dodaním štandardnej služby je všetko to, čo nie je dodaním tovaru a dodaním elektronickej služby. Kedy fakturovať služby do zahraničia v roku 2017  a ako správne vystaviť faktúru?

Kritériá pri službách v zahraničí

Dôležité kritéria v tomto prípade stanovuje zákon o DPH. Je potrebné, aby podnikateľ vedel, či je platcom DPH alebo nie. Platiteľom DPH sa podnikateľ stáva na základe registrácie, ktorá je povinná alebo dobrovoľná. V prípade povinnej registrácie ide o dosiahnutý obrat vo výške 49 790 EUR za obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov.

Dôležitým kritériom je aj miesto dodania služby. Služba môže mať dodanie v krajine dodávateľa, teda v Slovenskej republike, alebo v krajine odberateľa. Dodanie služby podlieha zdaneniu v tej krajine,  v ktorej má služba miesto dodania.

Povinnosť registrovať sa daňovom úrade má len podnikateľ, ktorý nie je platcom DPH a dodáva službu do inej členskej krajiny. Registračnú povinnosť si musí splniť ešte pred začatím poskytovania služieb do zahraničia.

Zdanenie služby v zahraničí

Zdaneniu podlieha dodanie služby podnikateľovi či právnickej osobe do inej členskej krajiny EÚ bez ohľadu na to, či je dodávateľ platiteľom DPH alebo nie. Osoba, ktorá bude mať povinnosť zdaniť dodanie služby je odberateľ, teda príjemca služby v inej členskej krajine. Uplatňuje sa tu teda mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti.

Podnikateľ je povinný vyhotoviť faktúru pri poskytnutí služby do inej členskej krajiny EÚ, bez ohľadu na to, či je platiteľom DPH alebo nie. Faktúru nie je potrebné vyhotoviť, ak sa služba poskytuje konečnému spotrebiteľovi. Faktúra musí byť vystavená do 15 dní po skončení mesiaca, v ktorom bola služba do zahraničia dodaná.

Podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH  a má pridelené IČ DPH je povinný podávať súhrnný výkaz, vždy za kalendárny štvrťrok, v ktorom dodá službu do inej členskej krajiny EÚ. Ak dodáva službu konečnému spotrebiteľovi, súhrnný výkaz nepodáva.

Podvojné účtovníctvo spracováva faktúry, súhrnné výkazy ale aj kontrolný výkaz či daňové priznania v súvislosti s dodávaním služieb do zahraničia.