Úvod Technika a Internet Dodržujete BOZP?

Dodržujete BOZP?

1956
0
ZDIEĽAŤ

Snáď každý z nás sa niekedy stretol s termínom BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Azda väčšina z nás má tento pojem spojený s akýmisi nie príliš zábavnými školeniami, ktoré vnímame ako nutné zlo. Pravda je však taká, že ide o veľmi dôležitú súčasť života zamestnanca a zamestnávateľa, u rizikových profesií ešte o to viac.

Čo je BOZP?

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je pojem, ktorý vyjadruje stav pracovných podmienok eliminujúcich nebezpečných a škodlivých činiteľov  pracovného procesu či prostredia na zamestnancov. Jednoducho povedané ide o to, aby bol negatívny vplyv pracovných podmienok a prípadné nebezpečenstvo hroziace zamestnancovi čo najmenšie.

V súvislosti s BOZP sa prijala rada právnych opatrení ak už ide o medzinárodnú úroveň či o našu tuzemskú. Na úrovni domácej legislatívy je najdôležitejší právnym predpisom zákon č. 124 z roku 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ochranné pomôcky zachraňujúce život a zdravie

Azda najznámejšou ochrannou pracovnou pomôckou je pracovná helma. Výber je pomerne široký. Pracovné helmy majú vo väčšine prípadov šesťbodové prichytenie. Vybrať si môžete medzi základnou helmou bez výstuhy, alebo s čelnou výstuhou pre väčší komfort pri nosení.

Ďalšími ochrannými pomôckami sú napr.:

  • Respirátory
  • Zátky či upchávky do uší
  • Ochranné okuliare

Respirátory sa používajú predovšetkým v prašnom prostredí a majú za úkol ochrániť dýchací systém. Respirátor môže byť s ventilom, bez ventila, skladací, či neskladací. V každom prípade sledujte tzv. stupeň ochrany,  ktorý sa značí FFP a na konci je číslo. Napr. FFP1, čím vyššie číslo, tým vyššia ochrana.

Upchávky do uší chránia sluch pred nadmerným hlukom a môžu mať tiež rôznu podobu. Môže ísť napr. o samostatné dve upchávky, alebo o upchávky spojené povrázkom.

Ochranné okuliare majú rôznu farbu skiel a vedia mať aj takú špeciálnu funkciu, akou je to, že sa nezahmlievajú, alebo že sa ich sklá dajú vymeniť.

Najčastejšie nedostatky v BOZP

Veľmi častým nedostatkom v oblasti BOZP je nepridelenie ochranných pracovných pomôcok zamestnancovi, ale ich poskytnutie v nedostatočnej miere. Na toto si dajte veľký pozor, lebo sa jedná o snáď najväčší prehrešok, ktorý môže stáť zamestnanca zdravie a v krajnom prípade dokonca aj život.

Častým pochybením je aj to, že zamestnávateľ odborne a v dostatočnej miere nekontroluje technické zariadenia v prevádzke.

Ak ste zamestnávateľ, plňte si naozaj starostlivo svoje povinnosti v oblasti BOZP. V prípade, kedy správne nastavenie podmienok ušetrí niekomu život alebo zdravie, vráti sa vám táto obozretnosť tisíckrát.  Ak ste zamestnanec, trvajte na tom, aby vám zamestnávateľ poskytoval všetky pomôcky, na ktoré máte nárok.