Úvod Technika a Internet Aké má anglická gramatika rozdiely so slovenčinou

Aké má anglická gramatika rozdiely so slovenčinou

962
0
ZDIEĽAŤ

Anglická gramatika je slovenčine dosť vzdialená a nejedná sa len o časy v angličtine. V tomto článku sa pozrieme na rôzne zaujímavé rozdiely medzi týmito dvoma jazykmi.

Podmet je základný vetný člen, na ktorý sa v dvojčlennej vete viaže prísudok a ktorý vyjadruje pôvodcu alebo nositeľa deja, stavu alebo vlastnosti.

V slovenskej vete môže byť podmet vyjadrený alebo nevyjadrený, prípadne veta nemusí mať podmet vôbec, napríklad: Sneží. Vtedy podmet chýba a takáto veta sa volá jednočlenná slovesná.

Anglická gramatika to však má úplne inak. Každá veta musí mať podmet. Ak nemá, takáto veta je nesprávna. Môže sa kto chce snažiť, ako chce, rozumieť vám nebude. Jednoducho, ak nemáte podmet, nemáte ani poriadnu vetu.

Prísudok je takisto ako podmet základný vetný člen. Tvorí v podstate gramatické jadro dvojčlennej vety. V tomto je anglická gramatika podobná slovenčine. Prísudok musí byť aj v anglickej, aj v slovenskej vete.

Už z týchto rozdielov je vidieť, že ak sa chcete niečo naučiť, musíte si zvoliť kvalitný kurz angličtiny, inak sa len domotáte. A to sme s rozdielmi medzi slovenskou a anglickou gramatikou ešte neskončili.

Veľký rozdiel medzi oboma jazykmi je však pri vyjadrovaní podstatných mien. Zatiaľ čo v slovenčine podstatné mená skloňujeme v šiestich pádoch, angličtina skloňovanie nepozná. Podstatné meno sa píše alebo vyslovuje v rovnakom tvare a pády sa vyjadrujú pomocou predložiek alebo umiestnením vo vete. Pri práci s podstatnými menami to má anglická gramatika jednoduchšie.

Časy v angličtine sú však najväčším rozdielom. Zatiaľ čo v slovenčine poznáme tri časy, angličtina ich má až dvanásť. Nehovoriac o tom, že všetko to ešte komplikujú aj nepravidelné slovesá v angličtine.

Ďalším rozdielom je, že osobné zámená sa v anglickej gramatike musia vyjadriť, v slovenčine môžu byť zamlčané. V angličtine sa nerozlišuje tykanie a vykanie.

Z vyššie spomínaného je jasné, že rozdiely v slovenskej a anglickej gramatike sú naozaj značné. Ak sa chcete anglickú gramatiku naučiť naozaj dobre, na slovenskú zabudnite, bude vás iba zbytočne mýliť.

Ak si predstavujete, že si v duchu poviete vetu po slovensky a budete sa ju snažiť interpretovať po anglicky so slovenským slovosledom, predstavovať si to síce môžete, ale reálne to nerobte. Nemá to zmysel, takto to nefunguje.

A keby ste to chceli skúsiť opačne a preložiť anglickú vetu do slovenčiny od slova do slova, vyjadrovali by ste sa ako robot. Keď sa teda rozhodnete, že sa chcete venovať a učiť sa anglickú gramatiku, urobte to, ale neporovnávajte ju s tou našou.