Úvod Technika a Internet Chráňte svoje zdravie pri práci s OOPP

Chráňte svoje zdravie pri práci s OOPP

1002
0
ZDIEĽAŤ

Osobné ochranné pracovné prostriedky sú nutnou súčasťou mnohých náročných profesií. Zamestnávateľ je vo väčšine prípadov povinný zabezpečiť tieto prostriedky zamestnancom. Manuálni pracovníci by si mali chrániť hlavu, zrak, sluch aj dýchacie cesty. Skratka OOPP zahŕňa všetky tieto pomôcky na ochranu zdravia pri práci.

Oči – najdôležitejší zmyslový orgán

Zrak je jedným z najdôležitejších zmyslov človeka. Nie nadarmo sa hovorí “chrániť ako oko v hlave”. OOPP majú za úlohu chrániť zrak zamestnanca a jeho tvár. V pracovnom prostredí existuje nebezpečenstvo kontaktu oka s nebezpečnými látkami či žiarením. Osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu zraku, ktoré majú robotníci k dispozícii, sú ochranné okuliare, štíty, kukly či zváračské okuliare.

Zabráňte úrazu hlavy

Nebezpečenstvo úrazu hlavy na pracovisku môže mať devastujúce následky. Výberom vhodnej ochrannej prilby im vieme zamedziť alebo ich redukovať. Vhodná ochrana hlavy závisí od rozličných vlastností prilby. Treba zohľadniť jej škrupinu, materiál, konštrukciu, dĺžku štítu, ale aj dĺžku vnútorného košíka. Ďalšími produktmi na výber sú bezpečnostné čiapky, sety pre lesníkov a príslušenstvo k týmto produktom.

Dýchanie bez problémov

Ochrana dýchacích orgánov je dôležitou súčasťou prevencie na pracovisku. Bez týchto ochranných prostriedkov často môže prísť k fatálnym rizikám ohrozenia zdravia. V kategórii “ochrana dychu” máte na výber respirátory (s ventilom aj bez ventilu), masky, polomasky, filtre a rôzne doplnky k nim. Tieto zabezpečujú ochranu dýchacích ciest pred prachom, parami a anorganickými výparmi kyselín.

Zdravý aj v hlučnom prostredí

Najčastejším pracovným úrazom s trvalými následkami v Európskej únii i vo svete je podľa WHO úraz následkom hluku. Chrániče sluchu preto potrebuje každý, kto pracuje v hlučnom prostredí, ako sú stavby, demolácie, opravy ciest, spracovanie dreva. Ak sú v pracovnom prostredí hlučné náradia, stroje, explózie alebo im podobné hluky, je nutné zabezpečiť príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky.

Môžete si vybrať slúchadlá na tlmenie vyšších alebo nižších frekvencií či univerzálne, ktoré tlmia celý rozsah. Okrem slúchadiel nájdete aj štuple do uší či zátky (so šnúrkou alebo bez nej).

Bezpečnostné postroje

Bezpečnostné postroje sú nutnosťou pre prácu vo výškach. Sú vhodné na zlanovanie, prácu na konštrukciách, stožiaroch alebo pri záchrane osôb. Vlastnosti, na ktoré sa pozeráme pri výbere, sú dobrá ergonómia, nastaviteľné ramená, nastaviteľné stehenné a a chrbtové popruhy.

Pri fyzicky náročnej práci sa skutočne neoplatí riskovať svoje zdravie. Ak hľadáte kvalitné OOPP, odporúčame e-shop Abtex, kde si vyberiete z každej kategórie pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci.