Úvod Financie a ekonomika Prechod od živnosti k s.r.o. – Čo je k tomu ešte potrebné?

Prechod od živnosti k s.r.o. – Čo je k tomu ešte potrebné?

1403
0
ZDIEĽAŤ

Už sme si vysvetlili, že prechod od živnosti k eseročke ako taký vlastne neexistuje. Vy, ako živnostník, ktorý si chce založiť spoločnosť si totiž musíte najprv založiť s.r.o. a následne zrušiť vašu živnosť.

A práve povinnostiam a administratívnym úkonom, ktoré z toho plynú, sa budeme venovať v tomto článku.

Ako postupovať pri rušení živnosti?

Objasnime si teda zvyšné povinnosti na ceste k vytúženej s.r.o-čke:

Zrušenie alebo pozastavenie živnosti

Po vzniku s.r.o. prichádza nutnosť rušiť, resp. pozastaviť živnosť SZČO.

Zrušiť živnosť  je možné podaním tlačiva  – Oznámenie o ukončení podnikania na odbor živnostenského podnikania príslušného Obvodného úradu.

V príslušnom tlačive uvediete vaše údaje ako živnostníka, aj presný dátum ukončenia podnikania, ku ktorému živnosť rušíte a po ktorom už nebude možné na pôvodnú živnosť podnikať.

Ak sa z nejakého dôvodu neuvedie neskorší dátum ukončenia podnikania, živnosť zaniká dňom oznámenia , ktorý nasleduje po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania príslušnému Obvodnému úradu.

Toto podanie oznámenia o ukončení podnikania v súčasnosti nie je spoplatňované.

O ukončení podnikania vydá Živnostenský úrad potvrdenie a následne vymaže živnostníka zo živnostenského registra.

Druhou možnosťou je prerušenie, teda pozastavenie živnosti. Postup je obdobný ako pri jej rušení, opäť sa musí podať Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, kde uvediete, na aké obdobie chcete danú živnosť pozastaviť (možnosť je od 6 mesiacov do 3 rokov). Pozastavenie sa spoplatňuje poplatkom vo výške 4 eurá, v prípade elektronickej formy podania polovičnou sumou, teda 2 eurami. Živnosť je následne pozastavená dňom oznámenia pozastavenia Živnostenskému úradu alebo dňom uvedeným v oznámení. Pozastavenie sa označí aj v živnostenskom registri.

Živnostník, ktorý má pozastavenú živnosť, je vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, Zdravotnej poisťovni aj Daňovému úradu v rovnakom vzťahu, ako je to v prípade jej zrušenia.

Povinnosti, ktoré vám plynú po zrušení živnosti

Živnostenský úrad oznámi ukončenie živnosti príslušnému Daňovému úradu aj Zdravotnej poisťovni. Na to musíte vy sami, v lehote najneskôr do 15 dní od ukončenia podnikania, vrátiť Daňovému úradu osvedčenie o registrácii – kartičku s DIČ.

Ak ju už nemáte, z dôvodu straty či z inej príčiny, postačí vyhotoviť čestné prehlásenie o strate.

Ak ste boli registrovaní aj na DPH, resp. daň z motového vozidla, tiež sa musíte odhlásiť.

A napokon ostáva ešte návšteva Sociálnej poisťovne, kam musíte opäť zájsť  z dôvodu vyplnenia príslušného tlačiva – Registračný list fyzickej osoby.

Gratulujeme, založenie s.r.o. ste práve dotiahli do úspešného konca!

Teraz, po všetkých predošlých úkonoch, ktoré sme tu popísali, by vám už nič nemalo brániť v rozbehu riadneho fungovania vašej novozaloženej firmy.

Nech sa darí.

 

Foto: © Syda Productions / Dollar Photo Club