Úvod Technika a Internet Cambridge Business School – titul MBA posunie vašu kariéru

Cambridge Business School – titul MBA posunie vašu kariéru

1982
0
ZDIEĽAŤ

Vzdelanie na prestížnej MBA škole patrí medzi najrozumnejšie investície, ktoré môžete vo svojom živote uskutočniť. Peniaze totiž vkladáte do osobného rozvoja a zaistíte si kariérny postup. Ak chcete získať manažérsky post, stáť na čele oddelenia či efektívne viesť svoju spoločnosť, cestu ku snu vám vyšliape profesijné MBA štúdium. Vytúžený MBA titul môžete získať na škole Cambridge Business School.

Prečo Cambridge Business School?

Prestížna vzdelávacia inštitúcia Cambridge Business School sprostredkováva vzdelávanie formou dištančného štúdia, ktoré je svojou flexibilitou príhodné predovšetkým pre pracovne vyťažených záujemcov. Poslaním štúdia je získať nielen teoretické vedomosti, ale hlavne praktické zručnosti, ktoré človek uplatní v praxi. Štúdium prebieha formou prednáškových blokov, ktoré sa konajú štyrikrát do roka, a moderného e-learningu. Profesionálni lektori a experti vo svojom odbore sa delia so študentmi o hodnotné skúsenosti, ktoré získali za dlhé roky tvrdej driny. Študenti lepšie porozumejú získaným vedomostiam, pretože výučba je zameraná na praktickú oblasť.

Študijné programy školy

Ťažiskovým výukovým programom v ponuke školy Cambridge Business School je program Master of Business Administration (MBA). Štúdium MBA je definované pre manažérov, odborníkov v manažmente, podnikateľov a majiteľov firiem či pre predstaviteľov neziskových organizácií. V ponuke sú rôzne špecializované vzdelávacie programy, napríklad Manažment a leadership, Marketing a PR, Finančný manažment a účtovníctvo či Profesionálny manažment.

Programu Bachelor of Business Administration (BBA) sa zúčastňujú absolventi stredných škôl, ktorí postrádajú teoretické vedomosti a prax z manažmentu. Kombinované štúdium BBA, ktoré je nastavené na jeden rok, sa dá chápať aj ako príprava na štúdium MBA.

Posledný ponúkaný program je Master of Laws (LLM), ktorý sa orientuje na oblasť obchodného práva v kontexte práva EU.

Štúdium na škole Cambridge Business School vám zaistí kariérny rast. Viac informácií môžete nájsť na www.cambschool.cz.

FOTO: Renjith Krishnan / freedigitalphotos.net