Úvod Dom, byt a záhrada Ako predchádzať vzniku odpadu? Riaďte sa pravidlami 5R

Ako predchádzať vzniku odpadu? Riaďte sa pravidlami 5R

356
0
ZDIEĽAŤ
Ako predchádzať vzniku odpadu

Separácia a správne nakladanie s odpadom je bezpochyby nevyhnutnou súčasťou zachovania zdravej rovnováhy životného prostredia. Objem vyprodukovaného odpadu má zatiaľ stúpajúcu tendenciu, a tak prichádza na rad otázka, či sa dá redukovať vznik nadmerného množstva odpadu. Žijeme v dobe jednorazových produktov, ktoré majú veľmi krátku dobu použitia a práve tam môžeme nájsť odpoveď na našu otázku. Možno ste už počuli o veľmi jednoduchých a práve preto efektívnych pravidlách, tzv. 5R. Skratka 5R pochádza z piatich anglických slovíčok: recycle, reduce, reuse, refuse a repair.

Recycle – recyklovať

Recyklovanie je proces triedenia odpadu a spracovania použitého produktu na výrobu nového produktu, ktorý je z toho istého materiálu a bude slúžiť na podobný účel ako pôvodný produkt. Zo starých PET fliaš sa vyrábajú nové a z recyklovaného papiera vznikajú výrobky a obaly na ďalšie použitie. Kolobeh recyklácie bude efektívny len vtedy, ak bude odpad správne separovaný, a prvý, jednoduchý krok k redukovaniu odpadu spravíte tým, že nebudete hádzať všetky odpadky do jedného vreca. Ako správne a účelne vyriešiť triedenie odpadu  na recykláciu, vám poradia odborníci z OZV. 

Reduce – redukovať

Redukovať spotrebu a nákup najmä jednorazových výrobkov, ako sú plastové PET fľaše, plastové nákupné tašky či jednorazový riad. Skúste jednorazové PET fľaše nahradiť ekologickými náhradami, ktoré môžete používať roky, nákupnú tašku si noste so sebou v kabelke alebo si namiesto plastových vreciek na zeleninu a ovocie v supermarkete noste svoje vlastné, plátenné, ktoré sa dajú už bežne kúpiť. Je mnoho možností a budete prekvapení, ako ušetria nielen životné prostredie, ale aj vašu peňaženku.

Reuse – použiť znovu

Jednoducho povedané, používajte veci znovu a znovu. Na ten istý účel, na ktorý sú určené, alebo im nájdite nové využitie.

Refuse/reject – odmietnuť 

Pod slovom odmietnuť máme na mysli vyvarovanie sa výrobkom a nenakupovanie takých, ktoré predstavujú záťaž a negatívny dopad na životné prostredie. Príkladom sú jednorazové plastové obaly alebo papierové tégliky na kávu obsahujúce plastovú fóliu, ktoré sú biologicky nerozložiteľné. Podporujme prírodné produkty z materiálov, ktoré sa bežne vyskytujú v prírode alebo sa dajú recyklovať.

Repair/reform – oprav 

Možno je to presýteným trhom a rýchlym tempom, akým sa menia a pribúdajú výrobky na trhu, že sme si zvykli starú alebo pokazenú vec radšej vyhodiť a kúpiť novú, než by sme ju skúsili opraviť a predĺžili tak dobu jej používania. Skúsme sa vrátiť k opravovaniu vecí a svojou troškou obmedzme zaplavovanie sveta odpadom.