Úvod Financie a ekonomika Spotrebné dane

Spotrebné dane

3075
0
ZDIEĽAŤ

Spotrebné dane sa nepriamo týkajú každého z nás. Jedná sa o selektívne dane ktoré zdaňujú vybrané druhy tovarov. Dôležitým aspektom je to, že sa jedná o nepriamu daň.

Tento druh dane sa na Slovensku uplatňuje pri nasledovných  druhoch produktov:

  • víno
  • pivo
  • lieh
  • tabakové výrobky
  • minerálne oleje
  • elektrická energia
  • uhlie
  • zemný plyn

Spotrebné dane sú dôležitou súčasťou politiky štátu vo väzbe na  životné prostredie, tým že štát ich výberom reguluje spotrebu energií. Obdobne to platí aj o daniach na ostatné druhy tovarov ako je alkohol a tabakové výrobky. Týmto spôsobom sa štát snaží regulovať ich spotrebu.

Na rozdiel od dane z pridanej hodnoty, ktorá je tzv. univerzálnou daňou (t. j. platí sa  na všetkých stupňoch spotrebného reťazca), pri spotrebných daniach dochádza k zdaneniu len na jednom stupni –  a to u výrobcu, prípadne u dovozcu daného tovaru.

Vstupom Slovenska do Európskej únie prišlo v oblasti spotrebných daní k veľkým zmenám, keďže sa jedná o jednu z najharmonizovanejších daní  únie (popri už spomínanej DPH) . Od roku 2004 bolo potrebné implementovať veľké množstvo legislatívy Európskej únie. Po týchto zmenách prešiel výber spotrebných daní pod Colný úrad. Na tento úrad sa podávajú aj daňové priznania, dodatočné daňové priznania, žiadosti o vrátenie dane a ostatnú administratívu.

V prípade ak sa vás táto problematika týka, budete na podanie priznania potrebovať potrebné daňové tlačivá. Slovenská legislatíva sa pravidelne mení a aktualizuje, výrobcom a dovozcom pribúdajú nové povinnosti. Aby ste boli v obraze, tak vám odporúčame sledovať web www.danovecentrum.sk.