Úvod Financie a ekonomika CAT nástroje a prekladová pamäť

CAT nástroje a prekladová pamäť

1446
0
ZDIEĽAŤ

Počítačoví experti majú asi v otázke CAT nástrojov jasno. Problém ale môže nastať u laikov, ktorí toto spojenie možno aj zachytili, ale stále pre nich predstavuje veľkú neznámu. Poďme si to celé preto objasniť. V článku tiež predstavíme spoločnosť ASPENA, ktorá má čo-to spoločné aj s touto problematikou.

Počítačom podporovaný preklad

CAT predstavuje skratku anglického spojenia Computer-Aided Translation. Jednoducho povedané, ide o preklady podporované počítačom. CAT nástroj (alebo CAT tool) je v podstate softvér, vďaka ktorému je možné zrealizovať všetky dôležité úkoly potrebné k prekladu. Využívajú ho profesionálni prekladatelia, keď potrebujú spracovať dlhý text, lokalizovať softvér či internetové stránky. Lokalizáciou v tomto prípade rozumieme preklad s kultúrnou nadstavbou. Nejde teda iba o mechanický proces, pretože sa tu dbá tiež na prispôsobenie obsahu danostiam a zvykom krajiny, kam má preklad smerovať. Podstata a základná výhoda CAT nástrojov sa dá zhrnúť takto: „Už nikdy nebudete musieť prekladať rovnakú vetu dvakrát.“ Prostredníctvom takýchto programov je možné integrovať do textového editora elektronický slovník, automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky, no tiež špecializované funkcie, medzi ktoré môžeme zaradiť prekladovú pamäť a terminologickú databázu. Počítačový preklad si netreba zamieňať so strojovým prekladom, ktorý je založený na procese automatického prekladu (preklad bez kultúrnej nadstavby) z jedného prirodzeného jazyka do iného.

Prekladová pamäť a terminologická databáza

CAT nástroje zvyknú využíva prekladovú pamäť, prostredníctvom ktorej je text rozdelený na jednotlivé segmenty. Tie potom prekladateľ prekladá a softvér ich ukladá do databázy segmentov so zdrojovým jazykom i jeho prekladom. Jeden takýto pár sa nazýva prekladová jednotka. Ak sa rovnaký segment objaví v ďalšom texte, program ponúkne predchádzajúci preklad. Takto je práca prekladateľa mimoriadne uľahčená. Prekladová pamäť sa osvedčila najmä pri preklade technických a beletristických textov. Okrem prekladovej pamäte je vo veľkej miere využívaná terminologická databáza. Užívateľ ju naplňuje ručne a obsahuje konkrétne termíny v zdrojovom i cieľovom jazyku. Využíva sa najmä pri preklade technických textov, kde sa často objavujú presné termíny (chemické názvoslovie a podobne). Program pri preklade takéto slová rozozná a do cieľového textu sa dajú vložiť klávesovou skratkou. Zvyšok textu však už musí prekladateľ spracovať sám.

Prečo sa oplatí poznať spoločnosť ASPENA?

ASPENA je spoľahlivý partner v oblasti prekladov a tlmočenia s dlhoročnými skúsenosťami. Prioritou spoločnosti je ponúknuť klientom komplexné služby, a tak vyhovieť ich požiadavkám v maximálnej miere. Politika firmy hovorí o kvalifikovanom a neustálom uspokojovaní narastajúcich žiadostí zákazníka na tej najvyššej odbornej úrovni. Medzi bežné postupy spoločnosti patria aj preklady pomocou softvérových CAT nástrojov. Nimi sa darí dosiahnuť špičkové preklady dokumentácií spracované vo formátoch MS Office Word, ale tiež v aplikáciách ako Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, QuarkXpress, InDesign alebo Interleaf. Takto je možné odstrániť nové sadzby dokumentov vytvorených v týchto aplikáciách a ušetriť finančné či časové náklady na DTP spracovanie. K dispozícií je vyhotovenie prekladov pomocou CAT nástrojov ako SDL Trados, SDLX, Transit, Across, Wordfast, Idiom, Passolo, Déja Vu a iných. Preklady od spoločnosti ASPENA sú jazykovo presné, fakticky správne a zrozumiteľné. Prekladatelia sú nadpriemerne zdatní v materinskom i cudzom jazyku a vynikajú dokonalou znalosťou lingvistických disciplín (gramatika, štylistika, syntax). Korektúru prevádzajú rodení hovorcovia a klientom je garantované expresné dodanie. Samozrejmosťou sú aj súdne overené preklady. V prípade záujmu sa môžete dozvedieť viac na www.aspena.sk.

Foto: © [momius] / Dollar Photo Club