Úvod Dom, byt a záhrada Vyberáme nový kotol: Elektrický alebo plynový?

Vyberáme nový kotol: Elektrický alebo plynový?

25
0
ZDIEĽAŤ
Vyberáme nový kotol
Vyberáme nový kotol

Pri výbere kotla do rodinného domu je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov. Jednak je to dostupnosť elektriny, v prípade elektrického kotla a plynového vedenia, v prípade plynového kotla. Domácnosti niekedy vsadia aj na kotol, ktorý spaľuje tuhé palivo. Dôležitým faktorom pri výbere kotla do domácnosti však zostávajú veľkosť rodinného domu a následnej spotreby paliva na jeho vykurovanie, prípadne ohrev vody.

Plynový alebo elektrický kotol? Vyberte si správny!

Už na začiatku by ste mali dbať na správnu voľbu paliva pre váš budúci kotol. Z pohľadu spotreby sa môže aktuálne zdať, že najvhodnejším je plynový kotol, ktorý má relatívne nízku spotrebu, vysoký výkon a nízke emisie.

S použitím kondenzačnej techniky môžete zvýšiť výkon plynového kotla až o jednu tretinu, treba však dbať na správne odvedenie splodín.  Do úvahy je potrebné zobrať aj rastúcu cenu paliva plynového kotla a na začiatku vyššie obstarávacie náklady, najmä, ak nie je k rodinnému domu vybudovaná plynová prípojka.

Elektrický kotol – najvyššie náklady?

Elektrický kotol je vhodný pre domácnosti, kde sa nezdržiavajú ľudia počas celého roka. Ak by ste elektrickým kotlom mali vykurovať bežnú domácnosť počas celého roka, pravdepodobne by ste sa nedoplatili za elektrinu, aj keď vyššou spotrebou by ste sa dostali do nižšieho pásma sadzby. Elektrický kotol je vhodný skôr do nízkoenergetických, pasívnych domov, kde nie je potrebný vysoký výkon.

Na druhej strane, elektrický kotol je vhodný na chaty len s občasnou obsadenosťou, pretože nie je potrebné robiť veľké stavebné úpravy, máte bezstarostnú prevádzku a nemusíte riešiť odvod splodín. Výhodnou formou šetrenia s energiou v domácnosti je použitie akumulačnej pece, ktorá hromadí teplo počas hodín s nižšou sadzbou za elektrickú energiu.

Správne umiestnenie elektrického a plynového kotla

Pri umiestňovaní plynového kotla je potrebné špeciálne dbať na bezpečnosť a bezpečnú prevádzku. Plynový kotol musí byť umiestnený v patričnej vzdialenosti od horľavých predmetov, nemal by byť v miestnosti, kde je plynomer alebo hlavný uzáver plynu.

Ohrev vody sa môže predražiť, ak bude kotol umiestnený vo veľkej vzdialenosti od bodu spotreby teplej vody, pretože bude dochádzať k tepelným stratám v potrubí.

Naopak, elektrický kotol má bezpečnejšiu prevádzku a po dodržaní základných pravidiel umiestnenia elektrospotrebičov v domácnosti, nehrozí väčšie nebezpečenstvo pri jeho prevádzke.

Dbajte na správny výber výkonu kotla

Pri kúpe elektrického, alebo plynového kotla do domácnosti, je potrebné brať do úvahy veľkosť domácnosti a výkon kotla. Ak bude mať kotol nízky výkon, domácnosť vám nevykúri, ak výkon kotla bude vyšší, nebudete využívať jeho reálnu kapacitu tepelného výkonu. Faktorom ovplyvňujúcim spotrebu je aj umiestnenie kotla, vzdialenosť od vykurovaných miestností a od bodov spotreby teplej vody.

Revízia plynového kotla

Pri výbere kotla, či už elektrického alebo plynového, je potrebné okrem spotreby zohľadniť aj jeho pravidelnú kontrolu. Elektrický kotol nevyžaduje špeciálnu kontrolu, okrem kontroly bežného elektrického spotrebiča. Pri plynových kotloch vyhláška udáva, že revíziu plynového kotla pre firmy a podnikateľov je potrebné podstúpiť raz za tri roky.

Pri pravidelnom používaní v domácnostiach, je potrebné revíziu plynového kotla vykonať pravidelne každý rok, najlepšie vždy pred začatím vykurovacej sezóny. Revíziu plynového kotla vykonáva certifikovaný pracovník, ktorý skontroluje kotol, rozvody, aj odvod splodín.

V domácnostiach s vykurovaním plynovým kotlom je tento úkon veľmi dôležitý pre bezpečnú prevádzku kotla a na zabránenie úniku oxidu uhoľnatého. Pravidelné, preukázateľné revízie plynového kotla sú potrebné aj pri prípadnej reklamácii a vzniku poistnej udalosti.