Úvod Zaujímavosti Iba 18,5 % Slovákov triedi nápojové kartóny

Iba 18,5 % Slovákov triedi nápojové kartóny

1064
0
ZDIEĽAŤ

V roku 2014 každý Slovák vytriedil priemerne 25,6 kilogramov odpadu, pričom iba 0,5 kilogramu sa vzťahovalo na nápojové kartóny. V mestách a obciach sa väčšinou kontajnery na tento druh triedeného odpadu nenachádzajú a obyvatelia ani netušia, že sa dajú nápojové kartóny triediť. Nasledujúce riadky majú trend triedenia nápojových kartónov dostať do povedomia širšej verejnosti.

Do nádob pre nápojové kartóny sa môžu ukladať viacvrstvové kombinované obaly od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a ovocných štiav. Vedeli ste napríklad, že 70 % nápojového kartónu je tvorených z kvalitného papiera?

Nápojové kartóny v číslach

  • Na Slovensku sa každý deň predá 1,5 milióna nápojových kartónov.
  • Ročne sa na trhu objaví 9 tisíc ton nápojových kartónov.
  • Ročne je na Slovensku roztriedených a zlisovaných 48 % nápojových kartónov.

Nápojové kartóny do oranžového kontajnera

Ak ste doteraz triedili nápojové kartóny do modrého kontajnera s papierom, alebo do žltého kontajnera s plastom, boli ste na omyle. Nápojový kartón spadá do kontajnera oranžového, ktorý je pre tento druh recyklovateľného odpadu vymedzený. V niektorých obciach sa tieto obaly vkladajú do žltého kontajnera spoločne s plastmi a k vyseparovaniu dochádza až na triediacej linke. Informácie nájdete vždy na konkrétnom kontajneru.

Čo sa dá vyrobiť z nápojového kartónu?

Nápojový kartón je charakteristickým obsahom kvalitného celulózového vlákna, ktoré slúži na opätovnú recykláciu. Vlákno z tohto obalu nachádza uplatnenie v papierenskom priemysle a hliník sa používa ako palivo v cementárňach. A v neposlednom rade sa kartóny lisujú do stavebných a izolačných dosiek, ktoré sa podobajú sadrokartónu.

Nápojové kartóny sa na klasických skládkach rozkladajú až dlhých sedem rokov. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo by sa mali tieto cenné obaly recyklovať.

 

FOTO:  © photka / Dollar Photo Club