Úvod Zaujímavosti Rôzne spôsoby vymáhania pohľadávok

Rôzne spôsoby vymáhania pohľadávok

275
0
ZDIEĽAŤ

Vymáhanie dlhov nie je príjemná záležitosť, mnohokrát však veľmi potrebná a neoplatí sa ju odkladať. Ide často o zdĺhavý a náročný proces, s nie istým koncom. Avšak s trochou šikovnosti, si tento proces viete výrazne uľahčiť, k čomu sa dostaneme neskôr v čánku. V praxi máte na výber tri možnosti, ako vymáhať svoje pohľadávky.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávky

Ak nenastane úhrada pohľadávky v čase splatnosti, veriteľ musí pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky. Prvou možnosťou je vymáhanie dlhov od dlžníka svojpomocne. Veritelia si častokrát povedia, že keď im dlžník dlží určitú čiastku, nechcú prichádzať o ďalšie peniaze tým, že by si prizvali na pomoc drahých advokátov alebo vymáhacie spoločnosti, o ktorých moc nevedia ako fungujú. Veriteľovi teda ostáva nekonečné upomínanie dlžníka, nezdvihnuté telefonáty a musí sa pripraviť na hranie na city a nekonečné výhovorky, prečo dlžník ešte nezaplatil svoje dlhy. Je možné že určitému percentu veriteľov sa tento spôsob oplatí viac a skutočne sa dočká zaplatenia svojich faktúr. Avšak z prieskumov a štatistík vypracovaných o vymáhaní pohľadávok vyplýva, že až 60% pohľadávok vymáhaných svojpomocne sa nedočká svojho vyplatenia a dlžníci naťahovaním času privedú pohľadávky do premlčacej doby, kedy už nie je možné ich vymáhať a nárok na vyplatenie veriteľovi zaniká. Vymáhanie pohľadávok svojpomocne je veľmi zriedkavé v obchodnej sfére, kde firmy a spoločnosti vedia, že spoliehať sa na ochotu dlžníkov sa nikdy nevypláca a preto sa s ním stretávame z pravidla iba pri fyzických osobách, ktoré nie sú dostatočne oboznámené s danou problematikou a berú ju na ľahkú váhu, prípadne preceňujú svoje vedomosti mysliac si, že keď je morálne parvo na ich strane, automaticky musia tieto spory aj vyhrať.

Vymáhanie pomocou inkasnej agentúry 

Ako sme si teda povedali, vymáhacie spoločnosti sú jednoznačnou voľbou pre väčšinu spoločností vo svete aj na Slovenku. Tieto vám kompletne zabezpečia mimosúdne vymáhanie pohľadávok, no najmä všetky kvalitné vymáhacie spoločnosti sa neboja ani súdnych konaní a vymoženie vaších pohľadávok poistia práve platobným rozkazov právoplatne získaným od súdu. Takýmito úkonmi zaistia taktiež nepremlčanie vaších pohľadávok, kedy sa premlčacia doba zastaví. Priebeh súdneho konania je najzložiejšou časťou celého vymáhania a práve tu je pomoc vymáhacej spolonosti neoceniteľná.

Exekučné konanie

Exekučné konanie je prirodzeným pokračovaním súdneho konania. Pomocou jednotlivých zákonom špecifikovaných postupov umožňuje dosiahnuť uspokojenie veriteľa. Častokrát sa stanoví splátkový kalendár, ktorému sa už dlžník nemá šancu vyhnúť, keďže exekútor má prístup ku kontrole dlžníkovho majetku a bankového účtu. S celým týmto konaním a všetkými podaniami, návrhmi vám vymáhacia spoločnosť taktiež pomôže prejsť.

Návrh na konkurz

Ak dlžník naozaj nemá žiadne financie, z ktorých by dokázal vyplatiť vaše pohľadávky, vymáhacia spoločnosť za vás uskutoční všetky náležitosti, aby ste dotali dlžiacu spoločnosť do konkurzu a z rozpredaného majetku sa uspokoja všetky pohľadávky dlžníkov.

Vymáhanie za pomoci advokáta

Poslednou možnosťou, ktorú máte ako veriteľ, je obrátenie sa na advokátsku kanceláriu. Tie sú často renomované a takisto vám veľmi jednoducho pomôžu pri vymáhaní vaších pohľadávok s výrazným zvýšením šancí na vymoženie. Advokát vás bude zastupovať aj na súdnych konaniach, avšak advokáti sú na rozdiel od inkasných spoločností platen od hodín strávených nad vaším prípadom, čo mnohokrát presahuje odmenu pre vymáhacie spoločnosti, ktoré majú iba percentuálnu odmenu z vymoženého zisku.