Úvod Uncategorized Ako zapojiť solárny panel? Fotovoltaika na mieru

Ako zapojiť solárny panel? Fotovoltaika na mieru

39
0
ZDIEĽAŤ
Ako zapojiť solárny panel? Fotovoltaika na mieru
Ako zapojiť solárny panel? Fotovoltaika na mieru

Keď sa rozhodnete pre fotovoltaiku, na vašej streche sa bude nachádzať viac ako len jeden panel. Aby však mohli všetky medzi sebou spolupracovať, musia byť navzájom správne prepojené. V súčasnosti sa používajú tri základné spôsoby prepojenia, pričom každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. Ktoré to sú?

Ako zapojiť solárny panel? Fotovoltaika na mieru

Typy zapojenia solárnych panelov

Solárne panely je nutné prepojiť, aby ste vytvorili elektrický obvod. Prepájanie sa odborne nazýva stringovanie a platí, že každá prepojená séria sa označuje ako string.

Panely môžete prepájať viacerými spôsobmi. Populárne sú hlavne tri, a to sériové, paralelné a sériovo-paralelné. Všetky možnosti sú charakteristické inými vlastnosťami, o ktorých si povieme v texte nižšie.

Zapojenie panelov do série

Sériové zapojenie je charakteristické tým, že v rámci neho spájate kladný vodič jedného panelu so záporným druhého. Vďaka takejto kombinácii sa celkové napätie sčíta, no prúd zostane rovnaký.

To znamená, že keď zapojíte štyri panely s napätím 5V a prúdom 3A, výsledkom bude napätie 20V a prúd 3A.

Výhodou sériového zapojenia je, že elektrická energia sa pri vyššom napätí ľahko prenáša. A to aj na dlhšie vzdialenosti.

Na druhej strane existujú tu aj určité nevýhody. K nim sa radí najmä to, že prúd má takú hodnotu, akú má najslabší solárny panel. Napríklad, keď zapojíte tri panely s napätím 5V a prúdom 3A a jeden s napätím 4V a prúdom 2A, výsledkom bude celkové napätie 19V a prúd 2A.

Mínusom sériového zapojenia je aj to, že ak je počas dňa niektorý z panelov zatienený, znižuje sa nielen jeho výkon, ale aj výkon ostatných panelov.

Zapojenie panelov paralelne

Pri paralelnom zapojení sa kladný vodič jedného panelu spája s kladným druhého a záporný so záporným. Výsledkom je tak sčítanie prúdu, pričom napätie zostáva rovnaké. V praxi teda pri spojení štyroch panelov s napätím 5V a prúdom 3A získate celkové napätie v hodnote 5V a prúd 12A.

Výhodou paralelného zapojenia je, že ak je jeden z panelov zatienený, neovplyvňuje ďalšie. Mínusom je zas to, že riešenie nie je efektívne, ak chcete spájať panely s rôznym prúdom.

Sériovo-paralelné zapojenie panelov

Sériovo-paralelné zapojenie je to najkomplikovanejšie, no dokáže vyprodukovať najviac energie. Využíva sa preto hlavne na miestach, kde je potrebné veľké množstvo panelov.

Tento typ zapojenia funguje tak, že panely sa najprv zapoja do klasickej série a následne sa dva rady z nich spoja paralelne. Vďaka tomu zvyšujú napätie aj prúd.

Ktoré prepojenie je najlepšie?

Pre väčšinu domácností je ideálne paralelné prepojenie, pretože solárne panely sa navzájom neovplyvňujú. Ak je teda jeden zakrytý alebo zatienený, nemusíte sa báť, že by celý systém znížil svoj výkon a nemali by ste dostatok energie.

Existujú však rôzne výnimky, kedy sa pre domácnosti vyberajú odlišné riešenia. Všetko závisí na:

  • veľkosti nehnuteľnosti,
  • množstve spotrebičov,
  • spôsobe používania elektrickej energie,
  • potrebách osôb, ktoré v danej nehnuteľnosti bývajú.

Prepojené panely nezabudnite pripojiť do meniča

Keď solárne panely prepojíte, je dôležité pripojiť ich do meniča. Zariadenie mení jednosmerný prúd, ktorý fotovoltaika vyrobí, na striedavý. Ten môžete následne využiť napríklad na napájanie spotrebičov, ohrev vody a podobne.

Solárne panely vám zapoja odborníci

Zapojenie solárnych panelov musí byť dobre premyslené. Inak vám hrozí, že nebudú správne fungovať alebo nevytvoria potrebné množstvo energie. Pri neprofesionálnej montáži vznikajú aj ďalšie riziká, ako napríklad poškodenie panelov alebo pád zo strechy

Ak sa týmto rizikám chcete vyhnúť, obráťte sa na odborníkov s rokmi praxe, ktorí sa o všetko postarajú. Okrem toho fotovoltaiku tiež otestujú a prevedú vás základnými informáciami o tom, ako ju správne používať.