Úvod Automagazín Aké sú možnosti vozidiel v nákladnej doprave na Slovensku?

Aké sú možnosti vozidiel v nákladnej doprave na Slovensku?

192
0
ZDIEĽAŤ
Aké sú možnosti vozidiel v nákladnej doprave na Slovensku?
Aké sú možnosti vozidiel v nákladnej doprave na Slovensku?

Slovensko je z hľadiska umiestnenia v Európe ideálny uzol pre dopravnú a logistickú sieť. Aké vozidlá využíva Slovensko na prepravu po týchto logistických sieťach?

Medzinárodné letisko v Bratislave, integrovaná cestná a železničná sieť, či tok rieky Dunaj využívajú prepojenie na vnútroštátne logistické služby a nákladná preprava je ich neoddeliteľnou súčasťou.

Dynamika Slovenskej nákladnej dopravy

Napriek tomu, že Slovensko je malá krajina, nákladná doprava v nej viac, než prosperuje. Cestný sektor krajiny je dokonca na 12. mieste v Európe a na 6. mieste v oblasti medzinárodnej činnosti. Hlavným benefitom z ktorého sa ťaží, je výhodná geografická poloha. Investície zo strany štátu a zahraničných sponzorov pomáha k vývoju železničnej infraštruktúry, vrátane logistického priemyselného parku v Košiciach.

Železničná nákladná doprava: logistický vlak

Na Slovensku je možnosť logistických služieb za pomoci certifikovaného vlaku, na to určeného. Počas jazdy je vlak priebežne monitorovaný na kontrolných bodoch. Personál, ktorý vlak obsluhuje musí byť školený, dodržiavať čas a uskutočňovať minimálnu dobu trvania prestojov.

Nie každý vlak je určený na špedičné účely – v prvom rade musí spĺňať základné parametre:

  • Pravidelná trasa
  • Vhodné predpoklady na logistiku z hľadiska prevádzky
  • Ucelený vlak
  • Garancia dodržania stanoveného času pri expedícií tovaru

Lodná nákladná doprava: lodné kontajnery

Nákladná preprava pomocou lode je možnosť, ktorú na Slovensku využíva nejedna špedičná spoločnosť. Hovorí sa, že práve lodné kontajnery sú „životnou silou“ lodnej nákladnej dopravy. Využívajú sa približne od roku 1956 a ich univerzálne schopnosti zaručujú bezpečný transport tovaru na miesto určenia. Pri výbere tohto typu dopravy musí zákazník počítať s tranzitným časom – hoci lode premávajú frekventovane, doprava trvá zvyčajne týždne, prípadne mesiace, kým dorazí do cieľa.

Cestná nákladná doprava: vozidlá rôznych druhov

Proces prepravy nákladu po ceste pomocou motorových vozidiel je na Slovensku najčastejšie využívaná forma nákladnej dopravy. V porovnaní s inými druhmi dopravných systémov sú náklady nižšie a v určitých prípadoch ide o jediný možný spôsob doručenia tovaru na ťažko dostupné miesta (vidiecke oblasti, mestské štvrte a podobne).

V závislosti od dĺžky trasy, množstva tovaru a jeho hmotnosti sa využívajú viaceré typy nákladných vozidiel. O type vozidla, ktoré sa vyšle na expedovanie zásielok rozhoduje aj náročnosť trasy. Niektoré sa potrebujú svižne pohybovať po meste, zatiaľ čo iné musia byť dobre stavané na ďaleké vzdialenosti. Medzi základné vozidlá patria:  

  • Skriňová dodávka – vhodná na expresnú prepravu menších a stredných balíkov
  • Plachtová dodávka – vyššia ochrana pred poškodením, vhodná na dlhšie vzdialenosti
  • Ťahač s návesom – efektívny na transport veľkého a objemného množstva materiálu
  • Kamiónová súprava – výkonnejší motor, zmestí sa sem viac tovaru ako do ťahača s návesom

Letecká nákladná doprava: spoľahlivý spôsob expedovania

Letecká doprava exceluje v najrýchlejšom spôsobe prepravy nákladu na dlhé vzdialenosti. Výhodou je tiež cenová dostupnosť. V priebehu niekoľko hodín dokáže doručiť tovar rýchlo podliehajúci skaze. Ako už bolo spomenuté pri cestnej doprave, aj lodná dokáže dopraviť tovar na miesta, kde by sa iné formy dopravy nedostali.

Je to mimoriadne bezpečná a spoľahlivá možnosť nákladnej prepravy, pretože letiskové predpisy sa riadia prísnymi časovými harmonogramami a predpismi. Navyše rýchle postupy colného odbavenia umožňujú skontrolovať a schváliť tovar na prepravu za zlomok času v porovnaní s niektorými inými systémami doručovania.